Trafik kaza tazminatı hangi durumlarda alınabilir

Ülkemizde, araç kullanımı ve trafik kaidelerine uyma gibi eğitimlerin yeterince verilmemesinden dolayı sıklıkla trafik kazaları olmaktadır. Trafik kazalarının nedenleri ihtiyaç duyulan eğitimlerin doğru bir şekilde verilmemesinden, trafik denetimlerinin eksik yapılmasından, yollardaki aksaklıklar ve kusurlardan, allkollü araç kullanımından, trafik kaidelerine uymamaktan veyahut bunlar dışında kalan rastgele bir nedenden kaynaklanabilmektedir.Her gün binlerce irili ufaklı trafik kazası yaşanmaktadır. Bu trafik kazaları, parasal hasarlı trafik kazaları olabileceği gibi, yaralanmalı trafik kazası veyahut ölümlü trafik kazası da olabilir. En sonunda trafik kazası, bu kazaya karışan kişilere parasal veya içsel zararlar verebilmektedir. Bu yazımızda trafik kazası tazminatı ve trafik kazalarından meydana gelen maddi manevi zararların nasıl karşılanacağı üzerinde duracağız.

Trafik kaza tazminatı daha rahat anlaşılması emeliyle öncelikle trafik tazminatının temel nedenini oluşturan trafik kazasının izah etmesini uygun görüyoruz. Trafik kazası, karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya ansızın fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.

Trafik kazası sebebiyle kişiler maddi ve manevi tazminatlar ile karşı karşıya gelebileceği gibi ayrı olarak cezai kararlara göre cezalandırılması da olasıdır. Bu nedenlerle konu ile ilgili uzman olmayan kişilerin yönlendirmeleri hem mağdur hem de mesul kişilerin geri dönülmez zararlara uğramalarına kapı aralamaktadır.

Trafik kazası nedeniyle mağdur olan kişiler bir hayli tazminat talebinde bulunabilmektedir. Bu bağlamda mağduriyetiniz mevcut ise aşağıdaki tazminatları sorumlu kişilerden isteyebilirsiniz;

Trafik Kazası Nedeniyle Araçta Bulunan Kişilerin Uğramış Oldukları Parasal Zararlar:

Kaza Esnasında Aracınızda Bulunan Eşyaların Zararlarının Tazmini: Bu kaza esnasında aracınızda bulunan eşyaların kaza hasebiyle zarara uğraması, kullanılamaz hale gelmesi hasebiyle kazada kusurlu bulunan taraftan isteyebilecek olan tazminat türüdür.

Kaza Hasebiyle Vücut Bütünlüğünün Bozulması (yaralanma, beden tamlığının ihlali) Hasebiyle İsteyebilecek Tazminatlar: kişilerin geçirmiş oldukları trafik kazaları hasebiyle beden bütünlüğünün parasal bir zarar alana gelecek şekilde bozulması olarak tanımlanabilir. Türk Borçlar Yasanında “kusurlu ve hukuka ters bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür” demektedir. Bu vaziyette isteyebilecek tazminatlar aşağıdaki gibidir.

Rehabilitasyon giderleri: trafik kazası hasebiyle kişinin uğramış olduğu bedensel zararların giderilmesi için harcanan rehabilitasyon giderleri, kusurlu taraftan isteyebileceği gibi rehabilitasyonun uzun sürmesi halinde gelecekte harcanacak olan rehabilitasyon ve bakım giderleri de isteyebilmektedir.

Çalışma gücünün kaybı tazminatı:

Çalışma gücünün geçici kaybı: burada trafik kazası hasebiyle kişinin kalıcı sakatlık vaziyeti mevzubahis olmayıp, bir müddet rehabilitasyon görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış bulunması halinde kusurlu taraftan bu zarar tazmin edilebilir.

Çalışma gücünün daimi kaybı: burada trafik kazası hasebiyle kişinin kalıcı sakatlık, beden gücü kaybı, çalışma gücü kaybı vaziyetinde, kişinin hayatını sürdürebilmesi için diğer kişilerden daha fazla güç sarf etmesi gerektiğinden, buna ait olarak kusurlu taraftan isteyebileceği trafik kaza tazminatı ifade eder.

Ekonomik geleceğin sarsılması tazminatı: Trafik kazası hasebiyle vücut bütünlüğü bozulan kişi mesleğini yapamayacak hale gelmesi, yaşı küçük olan kişilerde meslek seçimini kısıtlayacak derecede zararların oluşması halinde kusurlu taraftan mevzubahis istikamette de tazminat talebinde bulunabilir.

Kaza Hasebiyle Ölüm Halinde Alınabilecek Tazminatlar: Trafik kazası sonrası kişilerin can vermesi halinde kalıtçılarının da isteyebilecekleri tazminat kalemleri bulunmaktadır. Buna göre müteveffanın kalıtçıları kişinin can vermesi nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri gibi cenaze giderlerini da kusurlu taraftan isteyebilmektedir. Ayrıca ölüm kaza hatıranda hemen gerçekleşmeyip, belirli bir süre tedavi gördükten sonra gerçekleşmiş ise yukarıda hatıralan tazminatlar haricinde tedavi giderlerini istemekte olasıdır.

Trafik Kazası Sonucunda Araçta Bulunan Kişilerin Uğramış Oldukları Manevi Zararlar: Trafik kazasında zarara uğrayan kişinin kusurlu taraftan parasal trafik kaza tazminatı taleplerinin haricinde kaza hasebiyle içsel huzurun bozulan, psikolojik travma geçiren kişi içsel tazminat talebinde bulunabilmektedir. İçsel tazminat talep hakkı trafik kazası hasebiyle vücut bütünlüğü bozulan kişi tarafından kullanılabileceği gibi can veren kişinin yakınları tarafından da kullanılabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir